Началото на моето разузнаване.


Къде отиват мръсните води от сметището на Самоков?

This is where my “investigation” starts.

I’m curious where the waste waters go, that start on the Samokov land fill?