ВЕЦ ще убие делтата на Искър


Истината за един коварен проект в коритото на река Искър

About the phony hydro power unit that will kill the Iskar delta

Why would people want to build such monster?