Местен референдум в Самоков?


Дали хората от Драгушиново и Самоков ще успеят да се борят с местната администрация?

Will there be a local referendum on the land fill in Samokov?

About how the people of Samokov and Dragushinovo won’t give up.