Обществено обсъждане?


Слуша ли някой?

A public hearing,

without anybody listening.