Аз живея в най-хубавaтa и най-разнобразната страна на Европа. Потенциалът за България и 7-те милиона Българи е oгромен. Имаме капацитет да храним половин Европа с нашите плодородни земи, но излиза, че едвам можем да храним себе си. Най-важния продукт за износ стана дърва за огрев и скоро най-големия приход в Българската икономика ще са парите, които нашите емигранти изпращат към роднините, коити останаха тук. Какво стана?

Преди няколко месеца реших да хвана пътя и сам да проуча как стоят нещата. Няма друг начин, защото обективни, независими медии, като извор на вярна информация никога не са съществували в България.

Моето пътешествие ме води до най-красивите и най-интересни места в България. Ще чуете хора, които милеят за родината си. Хора с идеи и визия. Ще чуете проблеми, за които не сте знаели че съществуват в Европа през 2015г. И на края ще разберете, че не само за нашите приятели Европейци България е голяма мистерия, но и за самите Българи.

Елате с мен на това пътешествие. Сигурен съм, че ще ви бъде интересно.
Ще се старая да пускам кратък документален филм всеки две седмици.

Патрик Смитьойс.

I live in one of the most – if not the most – beautiful and diverse country in Europe. The potential for Bulgaria and its 7 million people is enormous. We have the potential to feed half of Europe with what our lands can yield, but it turns out that we are hardly able to feed ourselves. Our most important export product is firewood and soon the biggest revenue for our nation will be the money that the Bulgarian emigrants send home to the people that are left behind. What is wrong with us?

 

I decided to go and check for myself. As uncensored media in Bulgaria as a source of legitimate information has never existed, there is no other way to find out.

 

My journey will lead me to Bulgaria’s most beautiful and interesting places. You’ll hear people, who care for their country. People with ideas and vision. You will hear of problems, that you had never believed that they exist in Europe today. And in the end you will understand why this country is not only a mystery for our fellow Europeans, but also for the Bulgarians themselves.

 

Join me on my journey. I’m sure you’ll enjoy.
I’ll do my best to post a new documentary every two weeks.

 

Patrick Smithuis.